บริษัท สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย จำกัด

บริษัท สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย จำกัด
STABLE ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนันต์ สุคันธาภรณ์, นายฉลอง พุ่มผกา, นางสาวญาภรณ์ ทองจ้อย, นางพรสวรรค์ อุ่นเจริญ, นายประสิทธิ์ เที่ยงสัตย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231832
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิกส์ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอิเล็คทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51,53 ซ.พึ่งมี 29 ถ.สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2332-5876
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สเตเบิล อิเล็กตริก ซัพพลาย จำกัด